Stiil ja kujundus on veebileht, mis pakub stiliseerimis- ja kujundamisalast inspiratsiooni, õppematerjale ja koolitusi loomingulistele inimestele.

Võta appi minu poolt ette valmistatud abivahendid – mis on kõik veebis kiirelt kättesaadavad.

Tööta oma veebilehe stiilseks loomise nimel, kujunda oma brändile kaunis visuaalne identiteet ning loo omale harmooniline portfoolio ja toodete esitlus.

56090320 victoria@stiiljakujundus.ee
agatacreate brändingu plaan

Brändingu plaan

Brändingu plaan ehk kuidas oma brändi visuaalne ja olemuslik identiteet planeerida.

Kui sa aga alustad oma brändi kujundamisega täiesti nullist, siis saad abi, hoolega läbi töötades alljärgnevad punktid:

Ettevõtte nimi

Lisa oma firma nimi ning kui on, siis ka ettevõtte hüüdlause oma dokumendi algusesse. Lisa siia ka oma logo.

Sissejuhatus

Siin too välja oma projekti eesmärk ja missioon lühidalt ja täpselt. Selgita mõne lausega ära, mida, miks ja kellele su ettevõte pakub. Millist kasu ostja saab ja miks just sina tema jaoks parimaks valikuks oled.

Brändipositsioon

Mis teeb sind eriliseks? Millises turuosas su ettevõte asetseb? Paarist lausest piisab.

Sinu lugu

Jaga oma lugu: miks ja kuidas sa oma brändi lõid ning mis on sinu missiooniks ja eesmärkideks. Loo endast inimesena inimesele pilt.

Tootevalik või teenused

Anna väike ülevaade sellest, millist tüüpi tooteid või teenuseid su ettevõte pakub.

Brändi olemus

Mis on sinu ja su ettevõtte alusteks? Mis teeb su tooted või teenused erilisteks? Kasuta siin omadussõnadest märksõnu, nii praktilisi omadusi esile tuues kui üleüldist olemust näidates. Näiteks: noortepärane, särav, kiires liikumises, haarav, ambitsioonikas ja avatud.

Brändi identiteet

Kuidas sa tahad, et su bränd välja näeks? Millise mulje peaks see inimestele jätma? Pane kirja kümmekond sõna, mis su brändi võiks kirjeldada. Pane kirja ka see, mis su bränd kindlasti ei ole. Koosta üks inspiratsioonitahvel, mis peegeldab su brändi visuaalset identiteeti ning seejärel selline, mis näitab su brändi olemust ja annab aimu toodetest-teenustest, mida sa pakud.

Brändi hääl

Too selgelt välja, kuidas su bränd kõlama peaks ning kogu su edaspidine kommunikatsioon veebis, sotsiaalmeedias ja e-kirjade näol saab olema lihtne. Milliseid sõnu ja fraase su bränd kasutab, millist kõneviisi? Mida aga kindlasti mitte? Oled sa oma suhtluses formaalne või hoopis väga vaba, kasutad sa slänge või hoopis eriti empaatilist kõneviisi?

Brändi värvid

Kui sa oled juba läbi teinud ühe siinsetest kursustest: Stiil ja Kujundus, siis on siinne osa sinu jaoks selge ja saad oma värvipaleti üles märkida. Lisaks võid vaadata, millised toonid võivad su paletiga lisana kaasas käia, eriti toodete disainimise puhul.

Esteetiline kujundus

See on koht, kus sa saad end kõigist teistest esile tõsta ja kiirelt sissejuurdunud mulje jätta. Loo inspiratsioonitahvel, mis näitab mõndasid töid, mille oled juba ellu viinud ja mis aitavad sul püsida kindlal rajal ühtse esteetilise olemuse hoidmisel.

Fotostiil

Too välja, millist tüüpi fotod sinu brändi kõige paremini esindavad ja selle visuaalset esteetikat ühtsena hoiavad. Samas too välja, milliseid fotosid sa (enam)kasutama ei peaks.

Stiliseerimine

Siin võtad arvesse oma fotostiili ning arutled selle üle, millised stiilivalikud on su brändi jaoks kõige õigemad. Kui sul on oma stilist olemas, tee seda temaga koos, et ta teaks ja oskaks sinu brändi jaoks parimaid valikuid teha.

Kliendiprofiil

Kirjuta lühike ja lihtsalt jälgitav ülevaade selle kohta, milline on su sihtgrupp: millised on su unistuste klientide demograafilised andmed, millised on nende vajadused, eelistused ja valikud. See aitab sul otsustada, et kus ja kellele sa oma turundustöös rõhku paned.

Ideaalkliendid

Juba eelpool mainitud kursuste üheks oluliseks osaks on oma ideaalkliendiprofiili loomine. See on põnev tegevus, mis avab su silmad ja teeb tulevikus palju valikuid kiiremaks ja kergemaks. Saad teada, kes on need inimesed, kellele sa oma toodet või teenust pakud ning millised on parimad  moodused nende inimesteni jõudmiseks.

Loe lähemalt sellest, mis vahe on sihtgrupil ja ideaalkliendil: Kaardista oma sihtgrupp ja ideaalklient

Abiallikaid:

Praktiline abiline on visuaalse brändi kujundamisel selline brändiraamatu shabloon: Palermo Brand Manual

Mahukas kursus, mis juhendab sind sobivate elementide valikul (fondid, illustratsioonid, mustrid, tekstuurid, fotostiil ja värvipalett): STIIL JA KUJUNDUS

inspiratsioonitahvel-adelemawhinney

inspiratsioonitahvel-adelemawhinney

Sorry, the comment form is closed at this time.